INVESTOR RELATIONS

FINANCIAL CALENDAR / FINANSIELL KALENDER

Quarterly reports / Delårsrapporter

Quarter 4 2022 / Delårsrapport Q4 2022 – 2023-03-31 (Uppdaterad)

Quarter 1 2023 / Delårsrapport Q1 2023 – 2023-05-31 (Uppdaterat 2023-04-26)

Quarter 2 2023 / Delårsrapport Q2 2023 – 2023-08-25 

Quarter 3 2023 / Delårsrapport Q3 2023 – 2023-11-24

Quarter 4 2023 / Delårsrapport Q4 2023 – 2024-02-23

Yearly reports / Årsrapporter

Annual Report 2022 / Årsredovisning 2022 – 2023-07-21 (Uppdaterat 2023-07-15) 

Annual General Meeting / Årsstämma

Annual General Meeting 2023 / Årstämma 2023 – 2023-06-30 (Uppdaterat 2023-04-25) 
Continued Annual General Meeting 2023 / Fortsatt Årstämma 2023 – 2023-08-25 (Uppdaterat 2023-07-24)