TEAM

Sofia Bertling

Member of the Board

Sofia Bertling is CEO at UTI-lizer AB with over 15 years’ experience in Medtech product development and international commercialization (Hermes Medical Solutions/Sectra Education).

Currently she is a board member for FingerPrint Cards (mobile industry), SAM Nordic, UTI-lizer, ReachIT Consulting (MedTech), LSI Beta, Magis Salutem AB (LifeScience Investment) and Zigned (e-service). Sofia holds degrees of M.Sc and Ph.D in Material Science from the Royal Institute of Technology.

(In Swedish)

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1970

Utbildning och erfarenhet: M.Sc och Ph.D i materialteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. VD och grundare i medTech bolaget UTI-lizer. Affärsutvecklare med internationell erfarenhet inom SME medicintekniska bolag. Tidigare VD för det medicintekniska bolaget Hermes Medical Solutions och General Manager för SECTRA Medical Education.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i FingerPrint Cards (mobile industry), SAM Nordic, UTI-lizer, ReachIT Consulting (MedTech), LSI Beta, Magis Salutem AB (LifeScience Investment) och Zigned (e-service).

Innehav: Inget.

Oberoende I förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.