TEAM

Seppo Mäkinen

Member of the Board

Seppo Mäkinen is a Partner at Pathena and has 30 years of venture capital experience with about 40 board positions on e-health/MedTech/ diagnostics.

Currently he is a board member for several companies within healthcare service, e-health and diagnostics. Seppo holds a degree of M.Sc in Physical Chemistry from the University of Jyväskylä and, before his VC career, was an expert on liquid chromatography, including R&D and sales/marketing positions in Millipore/Waters and others.

(In Swedish)

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1952

Utbildning och erfarenhet: M.Sc i kemiteknik vid University of Jyväskylä. Bedriver analytiskt laboratorium i State Agricultural Institute i Helsingfors. Försäljning och marknadsföring av analytiska instrument i American Millipore Waters. Arbetat för riskkapitalfonder i Finland, Danmark, Frankrike och Portugal, som alla investerar i life science. Specialist inom fund raising, riskkapitalisering, M&A, strategi, diagnostik, mikrofluidik, medicinteknik, digital hälsa, clean technology och analytisk kemi. Tidigare styrelseledamot i Videovisit Oy (Finland), Bittium Oyj (Finland), Neurotar Oy (Finland), Evondos Oy (Finland), Coimbra Genomics (Portugal), Medgroup Oy (Finland), Ginolis Oy (Finland), Valirx Plc (Storbritannien).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Optomed Oy (Finland). Styrelseordförande i Lino Biotech AG (Schweiz). Styrelsesuppleant och partner i Noribe Group Oy (Finland).

Innehav: Seppo Mäkinen äger 25 253 aktier samt 87 008 teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.