Team

Seppo Mäkinen

Member of the board

Seppo Mäkinen is a Partner at Pathena and has 30 years of venture capital experience with about 40 board positions on e-health/MedTech/ diagnostics.

Currently he is a board member for several companies within healthcare service, e-health and diagnostics. Seppo holds a degree of M.Sc in Physical Chemistry from the University of Jyväskylä and, before his VC career, was an expert on liquid chromatography, including R&D and sales/marketing positions in Millipore/Waters and others.

(In swedish)

Styrelseledamot sedan februari 2020. 

Född: 1952. 

Utbildning och erfarenhet: M.Sc i kemiteknik vid University of Jyväskylä. Bedriver analytiskt laboratorium i State Agricultural Institute i Helsingfors. Försäljning och marknadsföring av analytiska instrument i American Millipore Waters. Arbetat för riskkapitalfonder i Finland, Danmark, Frankrike och Portugal, som alla investerar i life science. Specialist inom fund raising, riskkapitalisering, M&A, strategi, diagnostik, mikrofluidik, medicinteknik, digital hälsa, clean technology och analytisk kemi. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bittium Oy (Finland), Optomed Oy (Finland), Videovisit Oy (Finland), Neurotar Oy (Finland). Partner i Pathena Investment Fund (Portugal). 

Innehav: Seppo Mäkinen äger inte några aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 

Seppo Mäkinen är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning respektive Bolagets större aktieägare.