Team

Patrik Elfwing

COO

(In swedish)

Chief Operating Officer (COO) sedan 2021

Född: 1965

Utbildning och erfarenhet: EMBA vid Lunds universitet, DIHM inom internationell marknadsföring vid IHM Business School och en kandidatexamen inom physical eduction vid GIH. Tidigare varit verkställande direktör för Viametrics AB, VD för SILVA Group AB, VD för IRW Consulting AB, Sverigechef för Bristol-Myers Squibb, Director of Marketing & Sales på AstraZeneca Sweden samt Sales Manager på Pfizer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aventura Group AB, vice Ordförande i Svenska orienteringsförbundet.

Innehav: Patrik Elfwing äger 7 470 st aktier och 2 735 st TO i Bolaget.