Team

Kristian Enkvist

Member of the Board

Kristian Enkvist has over 20 years of international experience in research, product and business development and product portfolio management in industries spanning medtech, diagnostics and life science (HemoCue, Gambro, PerkinElmer, Wallac, Astra Zeneca).

He holds a PhD in biochemistry and is an adjunct professor for neurochemistry at Åbo Academy University.

(In swedish)

Styrelseledamot sedan maj 2020. 

Född: 1960. 

Utbildning och erfarenhet: Över 20 års internationell erfarenhet inom forskning och utveckling, affärsutveckling och produktportföljhantering från medicinteknik, diagnostik och Life Science-industrier (HemoCue, Gambro, PerkinElmer, Wallac). Kristian har även arbetat inom Big Pharma med tidig läkemedelsforskning (Astra Zeneca) och har en doktorsexamen i biokemi och är docent i neurokemi vid Åbo Academy University. Kristian var VD för AcouSort AB 2012–2014. 

Övriga pågående uppdrag: Kristian är för närvarande VD för e-health startup-företaget POOW Applications AB och seniorrådgivare på SmiLe Life Science Incubator i Lund. Styrelseledamot i AcouSort AB och VD i POOW Application AB. Styrelseledamot och ägare i Enkvist Development AB. 

Innehav: Kristian Enkvist äger inte några aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 

Kristian Enkvist är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning respektive Bolagets större aktieägare.