Team

Fredrik Häglund

Member of the Board

Fredrik Häglund holds a MSc in Business Administration and a BSc Financial Economics from Lund University.

He is a board member for several companies including Life Assays AB, Skansporten Fastighetsförvaltning AB, Starfast Fastighetsförvaltning AB and EllingTofta Jordbruks AB.

(In swedish)

Styrelseledamot sedan maj 2020. 

Född: 1975. 

Utbildning och erfarenhet: Ek.Lic Strategic Management, Business Administration, Lund University (2002), BSc Financial Economics, Economics, Lund University, (2000). 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Life Assays AB, Skansporten Fastighetsförvaltning AB, Starfast Fastighetsförvaltning AB och EllingTofta Jordbruks AB. Fredrik har även styrelseuppdrag i flera mindre privata bolag. Council of Trustees Länsförsäkringar Insurance, Länsförsäkringar Insurerers Association. 

Innehav: Fredrik Häglund äger 44 643 aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 

Fredrik Häglund är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.