Team

Gunnar Telhammar

Chief Financial Officer (CFO)

(In swedish)

Chief Financial Officer (CFO) sedan januari 2020. 

Född: 1961. 

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Arbetat som Financial Manager på Infotrans Caribbean Curaçao, Supportchef på Visma. Tidigare CFO på NorInvent AB, BiBB Instrument AB samt Guard Teraphutics Int AB.

Övriga pågående uppdrag: CEO/grundare av BioFinans AB samt CFO i AcouSort AB (Publ), Xintela AB (Publ) samt SensoDetect AB (Publ). Styrelseledamot i Targinta AB (Publ). 

Innehav: Gunnar Telhammar äger inga aktier i Bolaget. 

Gunnar Telhammar är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.