TEAM

Fredrik Häglund

Member of the Board

Fredrik Häglund holds a MSc in Business Administration and a BSc Financial Economics from Lund University.

He is a board member for several companies including Skansporten Fastighetsförvaltning AB, Starfast Fastighetsförvaltning AB and EllingTofta Jordbruks AB.

(In Swedish)

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1975

Utbildning och erfarenhet: Ek. Lic Strategic Management, Business Administration, Lund University (2002), BSc Financial Economics, Economics, Lund University, (2000). Tidigare styrelseledamot i LifeAssays AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Ringtornet Fastigheter AB och Ellingtofta Jordbruks AB. Styrelseordförande i Toftaholm Fastighetsförvaltning AB samt AB Sjöholmen.

Innehav: Fredrik Häglund äger 316 708 aktier samt 87 008 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.