TEAM

Anders Ingvarsson

Chairman of the Board

Anders Ingvarsson has over 20 years of experience from senior positions in international sales and marketing (Boule Diagnostics/Nordic/Medical AB, Sangtec Molecular Diagnostics AB, ExonHit Therapeutics S.A., Lifeassays).

He holds an MSc in Chemical Engineering from the Royal Institute of Technology (KTH) and is a graduate of IHM Business School in Stockholm.

(In Swedish)

Styrelseledamot sedan 2019
Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1957

Utbildning och erfarenhet: MSc i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Grundare och konsult avseende bland annat bioteknologi i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting. Tidigare verkställande direktör och styrelseledamot i LifeAssays AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Magnasense Technologies Oy (Finland). Ägare av samtliga aktier, styrelseledamot samt verkställande direktör i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting.

Innehav: Anders Ingvarsson äger privat och genom bolag 121 196 aktier och 281 026 teckningsoptioner i Bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.