Team

Anders Ingvarsson

Chairman of board

Anders Ingvarsson has over 20 years of experience from senior positions in international sales and marketing (Boule Diagnostics/Nordic/Medical AB, Sangtec Molecular Diagnostics AB, ExonHit Therapeutics S.A., Lifeassays).

He holds an MSc in Chemical Engineering from the Royal Institute of Technology (KTH) and is a graduate of IHM Business School in Stockholm.

(In swedish)

Ledamot sedan december 2019 och ordförande sedan maj 2020. 

Född: 1957.

Utbildning och erfarenhet: MSc i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Grundare och konsult avseende bland annat bioteknologi i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i LifeAssays AB (publ). Styrelseordförande i Magnasense Technologies Oy (Finland). Ägare av samtliga aktier, styrelseledamot samt verkställande direktör i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting.

Innehav: Anders Ingvarsson äger genom bolag 26 999 aktier i Bolaget.

Anders Ingvarsson är oberoende i förhållande till Bolaget, och Bolagets ledning, och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.