Investor Relations

Report & results

Annual report / Årsredovisning

Årsredovisning 2020 (in swedish)
Annual report 2020 (in english)

Årsredovisning 2019 (only in swedish)

 

Financial results / Finansiella resultat

AegirBio Report Q4 2021 (in english)
AegirBio Report Q4 2021 (in swedish)

AegirBio Report Q3 2021 (in english)
AegirBio Report Q3 2021 (in swedish)

AegirBio Report Q2 2021 (only in swedish)

AegirBio Report Q1 2021 (only in swedish)

AegirBio Report Q4 2020 (in english)
AegirBio Report Q4 2020 (in swedish)

AegirBio Report Q3 2020 (in english)
AegirBio Report Q3 2020 (in swedish)

AegirBio Report Q2 2020 (in english)
AegirBio Report Q2 2020 (in swedish)

AegirBio Report Q1 2020 (only in swedish)