INVESTOR RELATIONS

FINANCIAL CALENDAR / FINANSIELL KALENDER

Quarterly reports / Delårsrapporter

Quarter 1 2022 / Delårsrapport Q1 2022 – 2022-05-25

Quarter 2 2022 / Delårsrapport Q2 2022 – 2022-08-25

Quarter 3 2022 / Delårsrapport Q3 2022 – 2022-11-23

Quarter 4 2022 / Delårsrapport Q4 2022 – 2023-02-24

 

Yearly reports / Årsrapporter

Annual Report 2021 / Årsredovisning 2021 – 2022-05-30

 

Annual General Meeting / Årsstämma

Annual General Meeting 2022 / Årstämma 2022 – 2022-06-30