Investor Relations

Financial calendar / Finansiell kalender

Quarterly reports / Delårsrapporter

Quarter 1 / Delårsrapport Q1 – 2021-05-25

Quarter 2  / Delårsrapport Q2 – 2021-08-24

Quarter 3  / Delårsrapport Q3 – 2021-11-23

Yearly reports / Årsrapporter

Annual Report / Årsredovisning – 2021-06-14

Annual General Meeting – 2021-06-28

"Bokslutskommuniké" 2021 – 2022-02-25